Публичная оферта

Публічна оферта

Публічний договір (оферта)

на купівлю-продаж товарів на відстані через мережу Інтернет

            Інтернет-магазин «Єлектро-Харків», що іменується надалі Продавець, та фізична особа, яка діє у власних інтересах або інтересах юридичної особи, що іменується надалі Покупець, уклали цей публічний договір оферти, що включає всі суттєві умови організації купівлі- продажу товарів на відстані через мережу Інтернет.

            У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103 даний документ є офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення, в усній (по телефону) або письмовій (через сайт або електрону пошту) формі і отримання даного замовлення Продавцем — є повним та безперечним прийняттям Покупцем умов даного публічного договору.

1. Визначення термінів.

1.1. Під поняттям «Оферта» – публічна пропозиція Продавця укласти Договір, що викладена у цьому документі;

1.2. Під поняттям «Акцепт» – відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, що є повною і безумовною;

1.3. Під поняттям «Передплата» в рамках цього Договору розуміється попереднє замовлення та оплата товару;

1.4. Під поняттям «Готівкою» в рамках цього Договору розуміється оплата готівкою при отримані товару;

1.5. Під поняттям «Кошик» в рамках цього Договору розуміється та частина Сайту, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі вибраних ПОКУПЦЕМ товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них з урахуванням доставки, знижок та інших чинників;

1.6. Під поняттям «Замовлення» – інформація про окремі позиції з асортиментного переліку Товару, який бажає придбати Покупець, його ціну та умови доставки, а також інша інформація, що повідомляється Покупцем Продавцеві з метою укладення Договору. Замовлення розміщуються Покупцем з використанням «Кошику» або в усній формі ( по телефону).

1.7. Під поняттям «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

1.8. Під поняттям «Товар» – в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на Сайті щодо яких вказана ціна, назва та опис і які доступні до придбання. Також товар може супроводжуватись його фото-зразком;

1.9. Під поняттям «Засоби дистанційного зв’язку» – телекомунікаційні мережі, поштовий зв’язок, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;

1.10. Під поняттям «Договір, укладений на відстані» — договір, укладений продавцем із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв’язку;

1.11. Під поняттям «Сайт» – в рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на домені www.electro.kharkov.ua, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, ціною, умовами оплати, доставки, зробити відповідне Замовлення та сплатити його на підставі виставленого рахунку або оплатити його при отримані, готівкою;

1.12. Під поняттям «Електронне повідомлення» – інформація, надана Продавцем Покупцеві чи навпаки через Засоби дистанційного зв”язку, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена Покупцем в електронному вигляді;

1.13. Під поняттям «Договір» – договір купівлі-продажу Товару, що укладається між Продавцем та Покупцем, в результаті прийняття останнім Оферти;

1.14. Під поняттям «Сторони» – Продавець та Покупець при спільному згадуванні у тексті Оферти.

1.115. Під поняттям «Фото-зразок» — зображення товару, які дають уявлення про товар, але не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про певні властивості і характеристики Товару, таких як: колір, форма, розмір і упаковка та інше.

1.16. Під поняттям «Кур’єрська служба доставки» — третя особа, яка визначається Продавцем чи Покупцем при розміщенні Замовлення, та здійснює доставку Товару Покупцеві.

2. Предмет договора-оферты.

2.1. Ця Оферта є публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, інформація про який (Товар) розміщена на Сайті www.electro.kharkov.ua.

3. Умови договору.

3.1. Перед укладенням Договору, незалежно від способу розміщення Замовлення, Продавець надає Покупцеві інформацію щодо найменування Продавця, його місцезнаходження, основних характеристик Товару, ціни Товару та умови оплати, а також іншу інформацію, необхідність надання якої передбачена законодавством України про захист прав споживачів;

3.2. Прийняття (акцепт) Оферти Покупцем здійснюється:

— шляхом розміщення Замовлення через Кошик Сайту. При цьому, Оферта вважається прийнятою з моменту отримання Продавцем належним чином оформленого Замовлення. Дата отримання належним чином оформленого Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні;

— шляхом розміщення Замовлення за телефоном. При цьому, Оферта вважається прийнятою з моменту остаточного погодження між Покупцем та Продавцем умов Замовлення. Дата погодження умов Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні;

3.3. Вчинення Покупцем дій, передбачених пунктом 3.2. цієї Оферти, свідчить про акцепт (її повне та безумовне прийняття Покупцем);

3.4. Оферта діє виключно щодо Товару, асортиментний перелік якого викладений на Сайті та який є в наявності у Продавця;

3.5. Оферта може бути відкликана Продавцем у будь-який момент (тобто до, в момент та після її одержання Покупцем), про що Продавець розміщує відповідне повідомлення на Сайті;

3.6. Покупець може прийняти Оферту до моменту її відкликання Продавцем;

3.7. Продавець має право вносити зміни до Оферти у будь-який момент;

3.8. Зміни до Оферти набувають чинності з моменту їх опублікування на Сайті;

3.9. Зміни до Оферти не можуть бути внесені після її прийняття Покупцем у порядку, що передбачений Офертою;

3.10. Договір, що укладається між Продавцем та Покупцем в результаті акцепту Оферти останнім, має характер публічного договору приєднання у тому розумінні, в якому він визначений у статтях 633 та 634 Цивільного кодексу України;

3.11. Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Продавця.

4. Реєстрація Покупця та розміщення Замовлення.

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем з використанням «Кошику» Сайту або за контактними телефонами Продавця, вказаними на Сайті;

4.2. Для розміщення Замовлення з використанням «Кошику» Покупцю потрібно пройти процедуру реєстрації  та вказати про себе наступну інформацію:

— прізвище, ім’я та по батькові;

— контакті дані (номер телефону та адреса електронної пошти);

— адреса, за якою має бути доставлений Товар;

— назва, артикул, марка, кількість та ціна Товару;

4.3. При розміщенні Замовлення з використанням «Кошика» Покупець приймає умови Оферти шляхом обов’язкового ознайомлення з Публічною офертою та Політикою конфідіційності викладенних на Сайті;

4.3. Покупець несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається ним у відповідності до пункту 4.2. цієї Оферти;

4.4. Продавець не несе відповідальності за повноту та достовірність інформації, що надається Покупцем у відповідності до  пункту 4.2. цієї Оферти;

4.5. Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Замовлення внаслідок неповноти та/або недостовірності інформації, що надається Покупцем у відповідності до  пункту 4.2. цієї Оферти;

4.6. При проходженні процедури реєстрації на Сайті Покупець може поставити відмітку в графі «Отримувати інформацію про новини та акції», що буде вважатись його згодою на отримання новин та інших інформаційних матеріалів від Продавця;

4.7. Після отримання Замовлення, сформованого з використанням «Кошику» або Засобів дистанційного зв’язку, Продавець (у робочий час) протягом 1(одної) години зв’язується з Покупцем для підтвердження Замовлення;

4.8. Покупець може розмістити Замовлення подзвонивши за контактними телефонами (у робочій час), що вказані на Сайті;

4.9. Для розміщення Замовлення за телефоном Покупець зв’язується з Продавцем та погоджує умови Замовлення, а також отримує/погоджує іншу інформацію, необхідність надання/погодження якої передбачена чинним законодавством України та цією Офертою;

4.10. Замовлення вважається розміщеним з моменту остаточного погодження Сторонами усіх умов Замовлення після отримання/погодження з Покупцем інформації, необхідність отримання/погодження якої передбачена чинним законодавством України;

4.11. Умови розміщеного Замовлення та факт надання Покупцеві інформації, необхідність надання якої передбачена чинним законодавством України, фіксується Продавцем в електронному повідомленні відправленному на адресу Покупця;

5. Характеристики Товара.

5.1. Інформація про Товар, що пропонується Продавцем Покупцеві, представлена на Сайті в формі фото-зразків та супровідних інформаційних матеріалів, а також може надаватись Покупцю з використанням  інших Засобів дистанційного зв’язку;

5.2. Усі інформаційні матеріали, представлені на Сайті Продавця, не є рекламою, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про певні властивості і характеристики Товару, таких як: колір, форма, розмір і упаковка та інше. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед укладанням Договору Покупцю необхідно звернутися до Продавця за додатковою інформацією;

6. Ціна ТОВАРА.

6.1. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в національній валюті України – гривні;

6.2. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем на свій розсуд і публікується на Сайті. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів та ціни доставки за виключенням розміру знижки(у разі наявності);

6.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

7. Оплата ТОВАРА.

7.1. Оплата Товарів, замовлених Покупцем, здійснюється в національній грошовій одиниці України – гривні. Покупець може оплатити замовлений Товар наступними шляхами:

7.1.1. З використанням банківської платіжної картки в режимі он-лайн, застосувавши функцію Інтернет-еквайрингу, яка доступна на Сайті;

7.1.2. Здійснити пересилання поштового переказу;

7.1.3. Безготівковий розрахунок — через касу відділення банку або з розрахункового рахунку підприємства (фізичної особи-підприємця);

7.1.4. Розрахуватися готівковими коштами;

7.2. Покупець самостійно обирає спосіб здійснення оплати замовленого Товару, якщо інше не обумовлено цією Офертою та/або не вказано на Сайті;

7.3. Обираючи способи оплати, що передбачені підпунктами 7.1.1, 7.1.2 та 7.1.3. пункта 7.1. цієї Оферти, Покупець здійснює Передплату Товару;

7.4. Обираючи спосіб оплати, що передбачений підпунктом 7.1.4. пункту 7.1. цієї Оферти, Покупець здійснює оплату в момент отримання Товару від  Продавця чи Кур’єрської служби доставки;

7.5. Факт продажу Товару та сплати коштів за нього підтверджує відповідний розрахунковий документ, що видається Продавцем Покупцеві у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

7.6. Придбання деяких позицій Товару можливе лише за умови здійснення Покупцем попередньої оплати, про що зазначається на Сайті та/або повідомляється Продавцем під час узгодження умов Замовлення;

7.7. Продавець залишає за собою право обмежити можливість використання окремих способів оплати, передбачених пунктом 7.1. цієї Оферти, про що Продавець розміщує відповідне повідомлення на Сайті та/або повідомляє Покупця особисто з використанням Засобів дистанційного зв’язку.

8. Доставка Товара.

8.1. Після розміщення Замовлення Продавець здійснює його обробку та організовує доставку Товару;

8.2. Продавець забезпечує доставку Товару Покупцеві протягом строку, що не перевищує 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття Покупцем Оферти;

8.3. Замовлені Товари можуть доставлятися Покупцеві кур’єрами Продавця, Кур’єрськими службами доставки, а також надсилатися в якості поштових відправлень через операторів поштового зв’язку;

8.4. Конкретні умови та вартість доставки Товара Покупцеві визначається згідно погодженого Сторонами способу доставки товару;

8.5. Продавець залишає за собою право обмежити можливість використання окремих способів доставки Товару, передбачених пунктом 8.3. цієї Оферти, про що Продавець розміщує відповідне повідомлення на Сайті та/або повідомляє Покупця особисто з використанням Засобів дистанційного зв’язку;

8.6. Замовлення вважається виконаним з моменту передачі Товару Покупцеві, що підтверджено наступними документами:

— видатковою накладною (товарним чеком), підписанними Продавцем та Покупцем;

— повідомленням про вручення поштового відправлення, якщо Товар доставлявся Покупцеві з використанням поштового зв’язку чи Кур’єрською службою доставки;

З метою підтвердження факту передачі Товару Покупцеві Продавець може оформляти будь-які інші документи, передбачені чинним законодавством України, які Покупець підписує під час отримання Товару.

8.7. У випадку неможливості виконання Замовлення Продавець негайно повідомляє про це Покупця, але не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття Покупцем Оферти у порядку, передбаченому пунктом 3.2. цієї Оферти. Інформація про неможливість виконання Замовлення та причини такої неможливості надсилаються Продавцем в формі Електронного повідомлення Покупцеві;

8.8. У випадку часткової неможливості виконання Замовлення Продавець зв’язується з Покупцем та погоджує можливість зміни Замовлення. Погоджені Сторонами зміни умов Замовлення надсилаються Продавцем в формі Електронного повідомлення Покупцеві.

У випадку відмови Покупця від зміни Замовлення, Продавець повідомляє Покупця про неможливість виконання Замовлення в порядку, що передбачений пунктом 8.7. цієї Оферти;

8.9. Перехід права власності на Товар та усіх ризиків, пов’язаних із псуванням, пошкодженням та знищенням товару, від Продавця до Покупця здійснюється в момент передачі Товару Продавцем Покупцю в порядку, встановленому цієї Офертою;

8.10. Товар доставляється Покупцеві в упаковці, що забезпечує схоронність Товару за звичайних умов його зберігання і транспортування;

8.11. У випадку, якщо доставка Товару була здійснена у встановлені строки, але Товар не був переданий Покупцеві внаслідок винних дій та/або бездіяльності останнього, наступна поставка Товару здійснюється в межах нового строку, погодженого Сторонами, після повторної оплати Покупцем послуг з доставки Товару.

9. Гарантія на товар.

9.1. Якщо виробник встановлює гарантійний строк на Товар, такий строк вказується у документації, що додається до Товару.

9.2. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Усні поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

9. Права та обов”язки сторін.

9.1. Обов’язки Продавця:

9.1.1. Надавати правдиву інформацію щодо Товарів, умов доставки та цін на них;

9.1.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення;

9.1.3. У випадку зміни строку поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або Електронного повідомлення;

9.1.4 Продавець зобов’язується застрахувати товар при перевезенні Кур’єрською службою доставки  у повній його вартості;

9.1.5. Продавець зобов’язується повернути кошти у випадку наявності претензії, тільки при отримані оригінала Акту приймання з печаткою чи іншим штампом Кур’єрської служби доставки;

9.2. Обов’язки Покупця:

9.2.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, також при реєстрації  на Сайті;

9.2.2. Оплачувати Товар, відповідно до Замовлень, за зазначеними у них цінах;

9.2.3. При прийманні Замовлення провести огляд на предмет зовнішнього пошкодження упакування у випадку відсутності зовнішніх пошкоджень упакування підписатися в накладній (квитанції, реєстрі тощо) про одержання Замовлення. Відкрити в присутності представника Кур’єрської служби доставки зовнішнє упакування з метою перевірки вкладеного Товару. Оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуального упакування й наявності зовнішніх пошкоджень на ньому.  Перевірити кількість товарів у посилці згідно з накладною, що знаходиться в середині;

9.2.4. У випадку наявності претензії вимагати від представника Кур’єрської служби доставки скласти Акт приймання в 3-х екземплярах та підтвердити його печаткою чи іншим штампом Кур’єрської служби доставки. В Акті прийому описуються усі претензії щодо кількості та якості товару;

9.2.5. У випадку передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортименти, комплектність, тари й (або) упакуванню Товару, — не пізніше 5-ти, наступним за днем купівлі (одержання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому товар має бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів, пломб и т.п.

9.3. Права Покупця:

9.3.1. Вимагати повернення передплати у випадку неможливості виконання Продавцем умов Замовлення;

9.3.2. Внести зміни в Замовлення до його оплати;

9.3.3. До передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем у зв’язку зі здійсненням дій по виконанню даного Договору;

9.3.4. При виникненні претензій щодо кількості та якості Товару, пред’явити їх у строки і у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів».

10. Відповідальність сторін.

10.1. Продавець не несе відповідальності за збиток, заподіяний Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на Сайті;

10.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов’язань за цим Договором в разі надання Покупцем недостовірної, неправдивої та некоректної інформації;

10.3. Сторони відповідають за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до діючого законодавства України;

11. Повернення та обмін товару.

11.1. Покупець має право розірвати Договір та повернути Товар у порядку, передбаченому статтями 8, 9, 13 Закону України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року та іншими положеннями чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів;

11.2. Покупець має право повернути Товар належної якості, протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням;

11.3. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром;

11.4. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати Договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару;

11.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку Істотних недоліків Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

11.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку Істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (Продавця), підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для Сторін правил чи Договору, має право за своїм вибором вимагати від Продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

2) вимагати заміни Товару на такий же або на аналогічний, з числа наявних у Продавця;

3) пропорційного зменшення ціни;

4) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

11.7. У випадку розірвання Договору за ініціативою Покупця, останній зобов’язаний повідомити Продавця та узгодити з  ним місце та засіб  повернення Товару;

11.8. Повідомлення, передбачене п. 11.3. цієї Оферти, може надаватися Покупцем Продавцеві наступними шляхами:

— за телефоном: 057-761-41-70; 093-761-41-70; 050-315-27-72;

— на електронну адресу: mail@electro.kh.ua.

11.5. Повідомлення, передбачене пунктом 11.3. цієї Оферти, повинно містити інформацію про номер Замовлення, умови Замовлення, причини повернення Товару та точну адресу місця, де Товар може бути повернений.

11.6. Після отримання повідомлення Покупця, передбаченого пунктом 11.3. цієї Оферти, Продавець зв’язується з Покупцем та, у випадку обґрунтованості та законності вимоги про повернення Товару, погоджує порядок повернення Товару, а також грошових коштів, сплачених Покупцем.

11.7. Інші умови розірвання Договору та повернення Товару визначаються на підставі чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів.

12. Форс-мажорні обставини.

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання даного Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

13. Прикінцеві положення.

13.1. Усі повідомлення, які передбачені цією Офертою та надсилаються Продавцем Покупцеві, вважаються надісланими належним чином, якщо вони надіслані з використанням Засобів дистанційного зв’язку на підставі контактної інформації, що була надана Покупцем у порядку, передбаченому цією Офертою;

13.2. Претензії щодо придбаного Товару, пропозиції стосовно діяльності Продавця, запити про надання інформації і т.п. приймаються Продавцем наступними шляхами:

— за телефоном: 057-761-41-70; 093-761-41-70; 050-315-27-72;

— на електронну адресу: mail@electro.kh.ua;

13.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і розірванням Договору та не передбачені цією Офертою, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства

14. Термін дії Оферти.

14.1 Термін дії цієї Оферти встановлюється з 01 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р.

14.2 Відзив Оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов’язань по вже виконаним продажам.

15. Реквізити.

Україна, 61035, м.Харків, вул. Каштанова, 33

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *